O Fundacji

Nasza misja

Fundacja „Wspieram cicho i skutecznie” powołana została 29 listopada 2013 r. Podstawowym założeniem działającej w Lublińcu Fundacji jest pomoc rodzinom żołnierzy, pracowników i emerytowanych żołnierzy wojsk specjalnych. Naszym mottem jest hasło przyświecające lublinieckim komandosom „cicho i skutecznie” – wokół tej maksymy pragniemy budować naszą działalność.

Nasze cele

  • niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, pracowników Wojska oraz emerytowanych żołnierzy Jednostek Wojsk Specjalnych, tj. żonom, dzieciom, rodzicom, wdowom, sierotom,
  • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  • niesienie pomocy ciężko chorym bądź nieuleczalnie chorym,
  • niesienie pomocy dzieciom uczącym się, poprzez udzielanie stypendiów,
  • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 
  • niesienie pomocy weteranom, osobom starszym i nieporadnym,
  • wspieranie jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Specjalnych,
  • wspieranie osób uzależnionych.

Zarząd i rada

Zarząd Fundacji:

Beata Tumidalska – Prezes

Hanna Krupa – Wiceprezes

Joanna Molska – Skarbnik

Małgorzata Chmielowska – Skarbnik II

Joanna Suszko – Sekretarz

Bożena Adamczyk – Sekretarz II

Rada Fundacji:

Beata Jasińska

Anna Rentflejsz

Aleksandra Piontek

Podstawowe dane

Fundacja „Wspieram cicho i skutecznie”

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

mail: fundacjawspieram@gmail.com

Telefon: 793 476 813

NIP: 575-188-61-88

REGON: 243423258

KRS: 0000488709