O Fundacji

Nasza misja

Fundacja „Wspieram cicho i skutecznie” powołana została 29 listopada 2013 r. Podstawowym założeniem działającej w Lublińcu Fundacji jest pomoc rodzinom żołnierzy, pracowników i emerytowanych żołnierzy wojsk specjalnych. Naszym mottem jest hasło przyświecające lublinieckim komandosom „cicho i skutecznie” – wokół tej maksymy pragniemy budować naszą działalność.

Nasze cele

  • niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, pracowników Wojska oraz emerytowanych żołnierzy Jednostek Wojsk Specjalnych, tj. żonom, dzieciom, rodzicom, wdowom, sierotom,
  • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  • niesienie pomocy ciężko chorym bądź nieuleczalnie chorym,
  • niesienie pomocy dzieciom uczącym się, poprzez udzielanie stypendiów,
  • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 
  • niesienie pomocy weteranom, osobom starszym i nieporadnym,
  • wspieranie jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Specjalnych,
  • wspieranie osób uzależnionych.

Zarząd i rada

Zarząd Fundacji:

Beata Tumidalska – Prezes

Hanna Krupa – Wiceprezes

Joanna Molska – Skarbnik

Małgorzata Chmielowska – Skarbnik II

Joanna Suszko – Sekretarz

Bożena Adamczyk – Sekretarz II

Rada Fundacji:

Beata Jasińska

Anna Rentflejsz

Aleksandra Piontek

Podstawowe dane

Fundacja „Wspieram cicho i skutecznie”

ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

mail: fundacjawspieram@gmail.com

Telefon: 793 476 813

NIP: 575-188-61-88

REGON: 243423258

KRS: 0000488709

Zadania realizowane z budżetu państwa

Aktualności

Nowy Projekt Fundacji

Fundacja Wspieram Cicho i Skutecznie rozpoczęła realizację projektu pn. „Pokolenia na rzecz aktywności”. Celem głównym jest podniesienie poziomu zaangażowania młodzieży oraz seniorów w sprawy lokalne poprzez wzrost aktywności z wykorzystaniem wiedzy z zakresu partycypacji obywatelskiej wśród 70 osób z powiatu lublinieckiego. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost współpracy młodzieży ze środowiskami seniorów (i odwrotnie), w tym zdolności do budowania koalicji, porozumień i wypracowywania wspólnych stanowisk w obszarze polityki senioralnej i młodzieżowej. Projekt składa się z szeregu działań edukacyjnych realizowanych stacjonarnie oraz wyjazdowy. Daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, a także realizowania działań na rzecz środowiska lokalnego. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do współpracy.

Pomagam

Wpłaty z rachunku w PLN:

Numer rachunku bankowego:

BNP PARIBAS

74 2030 0045 1110 0000 0301 2660

Wpłaty zagraniczne:

Numer IBAN: PL74 2030 0045 1110 0000 0301 2660

Numer BIC/SWIFT

PPABPLPK

Szukam pomocy

Szukasz Pomocy? Skontaktuj się z nami fundacjawspieram@gmail.com 793 476 813 – Beata Tumidalska Prezes Zarządu Fundacji „Wspieram cicho i skutecznie”

Wypełnij formularz (do pobrania)

Przekaż 1,5%

Jeśli nasza misja jest bliska Twojemu sercu, zachęcamy do wsparcia Fundacji "Wspieram cicho i skutecznie", poprzez przekazanie 1,5% podatku. Dziękujemy!

PODATEK24-zmiejszony

Promocję Fundacji Wspiera

Kontakt