Aktualności

Nowy Projekt Fundacji

Fundacja Wspieram Cicho i Skutecznie rozpoczęła realizację projektu pn. „Pokolenia na rzecz aktywności”. Celem głównym jest podniesienie poziomu zaangażowania młodzieży oraz seniorów w sprawy lokalne poprzez wzrost aktywności z wykorzystaniem wiedzy z zakresu partycypacji obywatelskiej wśród 70 osób z powiatu lublinieckiego. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost współpracy młodzieży ze środowiskami seniorów (i odwrotnie), w tym zdolności do budowania koalicji, porozumień i wypracowywania wspólnych stanowisk w obszarze polityki senioralnej i młodzieżowej. Projekt składa się z szeregu działań edukacyjnych realizowanych stacjonarnie oraz wyjazdowy. Daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, a także realizowania działań na rzecz środowiska lokalnego. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do współpracy.